Ryobi Formed Shim 969600001

$2.25

Ryobi Formed Shim 969600001

Fits Models:

BT3000, BT3100